Overige informatie

Bij geplande afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens haar vakantie, zal mr. Coenraad altijd aangeven wat dit voor uw zaak betekent. Ook kan worden besproken dat de vaste vervanger de werkzaamheden overneemt of indien noodzakelijk hiervoor beschikbaar is.

Uiteraard kan er tijdens vakantie altijd nog telefonisch contact plaatsvinden met mr. Coenraad en kan zij de vaste waarnemer ook telefonisch nader instrueren. Uiteraard zal de waarnemer in deze situatie van te voren op de hoogte worden gebracht van uw zaak, zodat deze onverwijld voor u aan de slag kan.

Bij plotselinge en ongeplande afwezigheid kunt u uiteraard ook zelf contact zoeken met de vaste waarnemer.

De gegevens van de vaste waarnemer zijn:

Kantoornaam: Haagrecht advocaten

De heer W. Romelingh

Website: www.haagrecht.nl

Mailadres: romelingh@haagrecht.nl

Adres: de Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag
Telefoon: 062 615 0150
KvK: 27251582

Beroepsaansprakelijkheid

Mw. mr. M.J.E.J. Coenraad is, zoals voor alle advocaten verplicht, verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid voortvloeiende uit het uitoefenen van haar praktijk bij Advocatenkantoor Coenraad.

Derdengelden

Advocatenkantoor Coenraad maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden. Dit is alleen verplicht voor advocatenkantoren die regelmatig te maken krijgen met derdengelden, bijvoorbeeld bedragen ten behoeve van schadevergoeding die een tijdje op een ‘neutrale’ rekening moeten kunnen worden geparkeerd zo lang een procedure nog loopt. Dit komt bij Advocatenkantoor Coenraad niet voor: wij treden niet op als tussenpersoon waar het om geldbedragen gaat. Deze worden door de betalingsplichtige altijd rechtstreeks uitgekeerd aan de rechthebbende.