ADVOCATENKANTOOR COENRAAD

Advocaat.

Mr Coenraad studeerde af in 1996 af aan de Open Universiteit. Sinds 1998 bouwde zij ruim twintig jaar juridische ervaring op binnen de advocatuur bij twee gerenommeerde advocatenkantoren in Amsterdam en haar eigen praktijk.

Mr. Coenraad is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de NeKAN, Netwerk Kleine Advocaten Kantoren.

De belangrijkste taak van NeKAN is het ondersteunen van hun leden bij hun beroepsuitoefening door kennisontwikkeling (juridisch en zakelijk) en onderling contact te stimuleren.

Mr. Coenraad heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlande Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene praktijk

– Burgerlijk recht

– Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op dit rechtsgebied.

Voor meer informatie zie http://www.nekan.nl/